ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา่ก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารสวนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา่ก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การบริหารสวนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-9494 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารสวนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2556
 • หมดเขต    21/08/2556
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294