ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน ปิงโค้ง-ล้ออ้อ ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7608 ต่อ 141
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2556
 • หมดเขต    15/08/2556
 • อ่าน   301
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294