ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างปรับปรุงลานจอดรถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคางานจ้างปรับปรุงลานจอดรถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2812
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2556
 • หมดเขต    19/08/2556
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294