ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 •     องค์การบอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประสงค์ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 19 รายการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2556
 • หมดเขต    21/08/2556
 • อ่าน   393
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294