ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 2 แบบทดสอบ ดังนี้ น้ำยาสำหรับตรวน Prothrombin Time (PT) จำนวน 11,000 ราย , และน้ำยาสำหรับตรวจ Activated Pratial Thromboplasmin Time (aPTT) จำนวน 7,000 ราย ผู้สนใจติดต่ิขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2556
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/08/2556
 • หมดเขต    19/08/2556
 • อ่าน   300
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294