ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 1-12 , ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลสบเตี๊ยะ จำนวน 8 ศูนย์ และปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ผู้สนใจติดตต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง ที่ทำการเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2556
 • หมดเขต    27/08/2556
 • อ่าน   282
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294