ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2556
 • หมดเขต    22/08/2556
 • อ่าน   318
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294