ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเ้ชียงใหม่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , สร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก , สร้างรั้วคอนกรึตเสริมเหล็ก ,และก่อสร้างซุ้มประตูคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุรุสภา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเ้ชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2556
 • หมดเขต    27/08/2556
 • อ่าน   318
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294