ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร สำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2557
 •     บ้านพักเด็กและครองครัวจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ , ผักสด , ของเค็มและแห้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ บ้านพักเด็กและครองครัวจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1164
 • หน่วยงาน    บ้านพักเด็กและครองครัวจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2556
 • หมดเขต    29/08/2556
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294