ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 50 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 50 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 081-7243-140
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2556
 • หมดเขต    26/08/2556
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294