ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง งานทะเบียนและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-53125070 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2556
 • หมดเขต    05/09/2556
 • อ่าน   316
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294