ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-3166 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2556
 • หมดเขต    30/08/2556
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294