ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กอกงคลัง งานทะเบียนและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9049 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2556
 • หมดเขต    03/09/2556
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294