ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างก่อสร้างหินเรียงหน้าทำนบดินและงานถนนทดแทนถนนที่น้ำท่วมทางไปค่ายลูกเสือพร้อมท่อลอดถนน จำนวน 2 แห่ง
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างก่อสร้างหินเรียงหน้าทำนบดินและงานถนนทดแทนถนนที่น้ำท่วมทางไปค่ายลูกเสือพร้อมท่อลอดถนน จำนวน 2 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนีกงานมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 30 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3136
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2556
 • หมดเขต    30/08/2556
 • อ่าน   276
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294