ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
 •     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-8967 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก อ.เมือง เชียงให
 • วันที่ประกาศ   27/08/2556
 • หมดเขต    08/09/2556
 • อ่าน   288
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294