ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1048 ต่อ 216
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/08/2556
 • หมดเขต    02/09/2556
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294