ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และกิจกรรมนักศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "สมุทรสาคร" ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2556
 • หมดเขต    30/09/2556
 • อ่าน   288
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294