ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดดยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2556
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 • วันที่ประกาศ   28/08/2556
 • หมดเขต    29/08/2556
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294