ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นลาน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง (ฝ่ายพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลเปิง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2556
 • หมดเขต    10/09/2556
 • อ่าน   294
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294