ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 23 จุด ภายในตำบลสันผักหวาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลสันผักหวาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2556
 • หมดเขต    09/09/2556
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294