ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำดับเพลิง
 •     เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำดับเพลิง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 HP 380 V ท่อดูดแลท่อส่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ก่อสร้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผักหวาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2556
 • หมดเขต    09/09/2556
 • อ่าน   296
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294