ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อพื้นเวที นั่งร้านเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อพื้นเวที นั่งร้านเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/08/2556
 • หมดเขต    05/09/2556
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294