ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (สวนดอก)
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (สวนดอก) มอเตอร์ปั๊มเติมอากาศ บ่อเติมอากาศ จำนวน 4 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2556
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2556
 • หมดเขต    03/09/2556
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294