ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรสายวิชาการ สายปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชีัยงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2556
 • หมดเขต    10/09/2556
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294