ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ ที่ ชม.161 (บางส่วน) ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่ เนื้อที่ 1-0-20 ไร่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 หรือสอบะามได้ที่ 0-5311-2694
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2556
 • หมดเขต    30/09/2556
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294