ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2038
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/09/2556
 • หมดเขต    06/09/2556
 • อ่าน   274
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294