ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานปรับปรุงห้องสุขาบริเวณโถงแรกรับอาคารโสภณ ดำนุ้ย
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคางานปรับปรุงห้องสุขาบริเวณโถงแรกรับอาคารโสภณ ดำนุ้ย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1179 ต่อ 136
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2556
 • หมดเขต    09/09/2556
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294