ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างวางท่อระบบท่อส่งน้ำสวนหาล์ม-กลุ่มหอพักนักศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างวางท่อระบบท่อส่งน้ำสวนหาล์ม-กลุ่มหอพักนักศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้้ที่ 0-5394-1135
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2556
 • หมดเขต    19/09/2556
 • อ่าน   291
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294