ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสารไฟฟ้าถนนแบบมาตราฐานบริเวณสามแยกปั๊มน้ำมัน ผตท. ถึงแฟลตริมคลอง
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสารไฟฟ้าถนนแบบมาตราฐานบริเวณสามแยกปั๊มน้ำมัน ผตท. ถึงแฟลตริมคลอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3138
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2556
 • หมดเขต    12/09/2556
 • อ่าน   249
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294