ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดฟิล์มเอกซเรย์
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ขายทอดฟิล์มเอกซเรย์ ชำรุดเสื่อมสสภาพ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1192
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2556
 • หมดเขต    16/09/2556
 • อ่าน   312
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294