ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ระบบคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ระบบคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิรน การคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4110
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2556
 • หมดเขต    16/09/2556
 • อ่าน   229
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294