ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 081-7243140
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2556
 • หมดเขต    17/09/2556
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294