ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดกรงเลี้ยงหนูขาว ภายใต้ภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครืรร่องควบคุมอากาศ จำนวน 1 ชุด
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดกรงเลี้ยงหนูขาว ภายใต้ภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครืรร่องควบคุมอากาศ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3136
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/09/2556
 • หมดเขต    12/09/2556
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294