ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ ตู้ปลอดเชื้ออันตราย, กรงเลี้ยงหนูขาว, กรงเลี้ยงกระต่าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3136
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/09/2556
 • หมดเขต    12/09/2556
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294