ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปี 2557
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปี 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5363
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/09/2556
 • หมดเขต    12/09/2556
 • อ่าน   284
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294