ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ของบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
 •     บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ของบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-8199
 • หน่วยงาน    บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/09/2556
 • หมดเขต    19/09/2556
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294