ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลรถจักรยานยนต์และรถยนต์ พร้อมเครื่องรับวิทยุ-เทปติดรถยนต์
 •     บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด จ.เชียงใหม่ ประมูลรถจักรยานยนต์และรถยนต์ พร้อมเครื่องรับวิทยุ-เทปติดรถยนต์ จำนวน 15 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้้ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-2215
 • หน่วยงาน    บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2556
 • หมดเขต    03/10/2556
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294