ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา เชียงใหม่ สอบราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8516
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ต.หายยา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2556
 • หมดเขต    20/09/2556
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294