ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลป่าแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโรงเก็บของและอาคารเอนกประสงค์ฌาปนกิจสถาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่0-5303-2128 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2556
 • หมดเขต    23/09/2556
 • อ่าน   305
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294