ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
 •     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-6600
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2556
 • หมดเขต    25/09/2556
 • อ่าน   280
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294