ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 ประเภท จำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 ประเภท จำนวน 3 รายการ โทรทัศน์ , สวิทย์สับจ่ายอัตโนมัติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8517
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/09/2556
 • หมดเขต    24/09/2556
 • อ่าน   281
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294