ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตบลบ้านกลาง จัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง(ครั้งที่ 2)
 •      เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง(ครั้งที่ 2)วงเงินงบประมาณ 29,265,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โรงจอดรถ ชั้นเดียว 1 หลัง หอประชุม ชั้นเดียว 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อ/ซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 20,000 บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง (กองคลัง/งานพัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 พฤษภาคม 2551 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurment.go.th และ www.tambonbanklang.com หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5383-4571 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/05/2551
 • หมดเขต    20/05/2551
 • อ่าน   610
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294