ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่อำเภอสะเมิง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางในเขตพื้นที่อำเภอสะเมิง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ได้ประกาศประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ถนนสาย ชม. 4029 บ้านแม่ขานใหม่ - บ้านห้วย ทรายขาว ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมตีเส้นทึบ 3 เส้น โดยกำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ วันที่ 22 พ.ค. 51 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ. ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาวันที่ 26 พ.ค. 51 เวลา 10.00 น. ณ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/05/2551
 • หมดเขต    26/05/2551
 • อ่าน   619
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294