ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจร บนทางด้วยวัสดุสีเทอร์โมพลาสติก
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางด้วยวัสดุสีเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - สะพานแม่ขจาน ระหว่าง กม.5+600-กม.12+000 และกม.12+725-กม.14+714 รวมปริมาณทั้งสิ้น 7,567 ตรม. กำหนดขายเอกสารประกวดราคา ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท ที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 พ.ค. 51 ถึง 20 พ.ค. 51 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ในวันที่ 2 มิ.ย. 51 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ. บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด สาขาเชียงใหม่ 108 อาคาร CM COMPUTER ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร 053-218670 โทรสาร 053-218671
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1
 • วันที่ประกาศ   08/05/2551
 • หมดเขต    02/06/2551
 • อ่าน   607
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294