ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะตรวจสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนดอยหล่อ จำนวน 7 แห่ง เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 63,924 ถุง และอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 12,768 ราคาถุงล่ะ 5.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 394,196.88 บาท ผู้ที่มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคา ซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 พ.ค. 51 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อขายหรือการแจ้งของการบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอ ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในชุดละ 500 บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ระหว่างวันที่ 8 พ.ค. 51 ถึง 26 พ.ค. 51 หรือสอบถาม โทร0-5336-9049 ในเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 • วันที่ประกาศ   07/05/2551
 • หมดเขต    26/05/2551
 • อ่าน   590
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294