ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตรต่อนาที แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่แจ้งเวียนชื่อทิ้งงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ซองสอบราคา กำหนอส่งซองสอบราคา วันที่ 26 พ.ค. 51 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอแม่ริม และกำหนดเปิดซองในเวลาเดียวกัน เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ระหว่างวันที่ 8 พ.ค. 51 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 51 หรือสอบถามได้ที่ 0-5337-4355 ต่อ 14 ในเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
 • วันที่ประกาศ   07/05/2551
 • หมดเขต    23/05/2551
 • อ่าน   594
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294