ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6,7 และหมู่ที่ 14 ตำบลดอยหล่อ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนกลางคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 0-5336-9049 ในเวลาราชการ ตั้ังแต่บัตินี้ ถึง 27 พ.ค. 51
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   07/05/2551
 • หมดเขต    27/05/2551
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294