ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 4 รายการ
 •     สำนักงานทางหลวงที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 4 รายการ เครื่องตีเส้นจราจร , รถเกลี่ย , ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานทางหลวงที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และขายทอดตลาดวันที่ 29 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7608 ต่อ 141
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2556
 • หมดเขต    29/10/2556
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294