ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่พักผู้ปกครองบริเวณอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ แบบมีเงื่อนไข ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานยพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5369
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2556
 • หมดเขต    14/10/2556
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294