ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โทร 0-5336-9049 ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 • วันที่ประกาศ   07/05/2551
 • หมดเขต    26/05/2551
 • อ่าน   597
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294